logo

नेपाल पैसा पठाउनुहोस्

सजिलो, छिटो र सुरक्षित

रकम पठाउनुहोस्

स्थानान्तरण शुल्क

0.39 EUR

0 EUR

विनिमय दर

1 EUR = NPR

लाभार्थीले प्राप्त गर्छन्

स्थानान्तरण ग्यारेन्टी

रकम पठाउनुहोस्

स्थानान्तरण शुल्क

0.39 EUR

0 EUR

विनिमय दर

1 EUR = NPR

लाभार्थीले प्राप्त गर्छन्

स्थानान्तरण ग्यारेन्टी

नेपाल पैसा पठाउनुहोस्

सजिलो, छिटो र सुरक्षित