logo

हामी यहाँ छौं र प्रत्येक चरणमा तपाईंलाई मद्दत गर्न तयार छौं.

यदि तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई कल गर्नुहोस् वा लेख्नुहोस्.

पैसा स्थानान्तरण सेवा

काम गर्ने समय:

सोम - शुक्रवार 09.00 - 17.30 जीएमटी + 2

0800.800.609

(रोमानियामा टोल फ्री नम्बर)

0800.8000.5050

(इटाली, स्पेन, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्समा टोल फ्री नम्बर)

+4(0)21.320.9020

(मानक शुल्क)

contact@transferrapid.com

कर असुली

काम गर्ने समय:

सोम - शुक्रवार 09.00 - 17.30 जीएमटी + 2

0800.800.806

(रोमानियामा टोल फ्री नम्बर)

+4(0)21.320.9020

(मानक शुल्क)

recuperare_taxe@transferrapid.com

बीमा

काम गर्ने समय:

सोम - शुक्रवार 09.00 - 17.30 जीएमटी + 2

+4(0)21.308.0368

(मानक शुल्क)

asigurari@transferrapid.com